KALIBRACE A CEJCHOVÁNÍ

 

Kalibrace

Je soubor činností, jejímž výsledkem je zkouška váhy s etalonovým závažím a porovnání naměřených hodnot se stanovenými parametry. Tyto údaje se uvedou do kalibračního protokolu. Kalibrace se provádí u technologických měřídel, které nepodléhají úřednímu ověření (vážení v neobchodním styku).

 

Justáž

Je soubor činností, jejímž výsledkem je seřízení váhy s etalonovým závažím v souladu se stanovenými parametry tak, aby byla splněna správnost, citlivost a návaznost měřidla.

 

Úřední ověření - cejchování

Je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřídlo - váha - má požadované metrologické vlastnosti. Pod stanovená měřidla patří váhy v obchodním styku v kategorii přímého či nepřímého prodeje a služeb dané vyhláškou MPO. Úřední ověření provádí ČMI prostřednictvím krajských inspektorátů. Váhy, které splňují všechny dané parametry jsou opatřeny značkami, štítky a plombami.

 

Znaky cejchushopných vah